Tag Archive | Utdanningsforbundet

Hvor vil vi? Hvor skal vi?

I den senere tid har jeg blitt beskylt for å ha sett lyset og å misjonere for det. Jeg har visst sett lyset, men så er det ikke nødvendigvis at det lyset jeg har sett allikevel eksisterer, eller at det er det rette lyset – tenker noen…

Det jeg legger merke til er at det er ikke foreldrene som er usikre på om jeg har sett det rette lyset. De foreldrene jeg prater med i FAU, brukerråd og på foreldremøter. De som jobber i det private og som kjenner på kroppen hver dag hvordan kommunenes og skolenes datanettverk og valg av arkitektur, programmer og løsninger hemmer dem i kommunikasjon med skole

Nå har jeg hatt data som hobby siden jeg fikk min første DOS-PC i 1988. Jeg har jobbet som IT-konsulent og prosjektleder med store nettverk, databaser, brannmurer programarkitektur, webservere osv. Jeg har lekt meg med PDAer siden de kom. Jeg har helt siden begynnelsen brukt IKT-verktøy som akkurat det: Verktøy. Jeg har ikke brukt det som leketøy. Og det er dette er jeg opptatt av at vi må lære den oppvoksende generasjonen.

Det lærer vi dem ikke når vi tar fra dem mobilen på videregående i timene. Det lærer vi dem ikke når de må sitte på videregående å kun bruke datamaskinen som en notatblokk. Vi må gi dem samme muligheter når det gjelder å bruke verktøyene til de samme nyttefunksjonene som vi gjør i arbeidslivet.

Der bruker vi delte kalendere for å holde oss oppdatert om hva som skjer. Der bruker vi e-post, twitter, G+ eller facebook for å følge og holde diskusjoner gående. Der samskriver vi i dokumenter. Vi deler dokumenter, bilder og videoer i skyen. Vi leser og skriver blogger for å dele hva vi tenker og mener og for å utdype mer rundt hva vi vil og hvor vi vil.

Hvorfor gjør vi ikke alt dette i skolen? Hvorfor snakker man så mye i media og i familieselskaper om at mobil og Internett må ut av skolen fordi det er et forstyrrende element? Hvorfor bruker vi gammeldagse LMS (it’s learning og fronter) som ikke på noen måte fungerer like raskt og sømløst som de gratis sosiale mediene elevene bruker på fritiden?

Jeg vet jeg har sett lyset. Jeg vet at jeg vil kaste både dårlige operativsystemer og LMSene våre på skraphaugen, men det er en grunn til det. Jeg har sett at det finnes bedre løsninger. Jeg har sett at det finnes løsninger som krever mindre ressurser, både økonomisk og når det gjelder personell. Hva skal til for at enda flere ser dette?

Ta min egen kommune, min egen skole og min egen IKT-avdeling. Spør lærerne mine om ikke bruk av skytjenester for både filer, kalendere og kommunikasjon har gjort hverdagen deres enklere. Spør IKT-avdelingens folk om hvor mye tid de har brukt på å supportere dette. Spør meg om hvor mye tid jeg har brukt på å supportere dette – gjennom mange år. Hadde jeg valgt å holde på mitt lys dersom dette hadde vært ressurskrevende for meg? Hadde jeg valgt å holde på dette om det kostet mer enn å bruke det eksisterende? Hadde jeg valgt å holde på dette om jeg hadde brukt time etter time på dette?

Nei, selvfølgelig ikke. Det er derfor jeg har sett lyset.

Og for å svare på overskriften: Jeg vet hvor jeg vil. Jeg vet hvor vi skal. Jeg vet til og med hvordan jeg skal få oss dit, men jeg er ikke overbevist om at alle rundt meg vet det.

Hvem har bedt KS stramme inn på lærernes arbeidstid?

I dag kan vi lese kommentatorer som forstår lærerne, men også kommentatorer som IKKE forstår lærerne. I VG finner vi følgende sitat «Det er forståelig at lærerne ikke liker meglingsresultatet, ingen liker å miste friheten til selv å styre arbeidstiden sin. Samtidig må også lærerne innse at skolen og samfunnet endrer seg. For å skape en enda bedre skole for fremtiden, kreves det antagelig at lærere og skoleledere må bygge og utvikle en kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i skolen.» (http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/laererstreik/a/23239790/)

Som skoleleder på en barneskole stiller jeg et stort spørsmålstegn ved hele denne avtalen og KS som liksom skal representere meg og mine behov. På vår skole har vi på en fin måte klart å ivareta møtebehov, og vi har klart å bruke den forrige arbeidstidsavtalen på en slik måte at vi har fått utført nødvendige arbeider på skolen på en måte som alle har vært fornøyde med – inklusive meg som rektor med min nåværende styringsrett.

Vi ser i dagens norske samfunn stadig flere arbeidsannonnser, sågar til stillinger i KS, som viser til mulighet for fleksibel arbeidstid, men lærernes arbeidstid er det altså nødvendig å stramme inn på.

Egentlig synes jeg KS sin leder oppsumerte det bra, men trakk veldig feil konklusjon, i Dagsnytt 18 i vinter. Da uttalte hun at dagens regelverk gjør at noen skoler får dette bra til mens andre skoler ikke får det til. Derfor må avtalen endres. Forstå den konklusjonen den som kan.

Jeg ville trukket den konklusjonen at arbeidsgiveren heller må hjelpe de skolelederne som ikke klarer å få dette til under dagens regelverk…

Er det til elevenes beste at lærerne jobber 45 uker i året?

Undertegnede på ferie i sommer :-)

Undertegnede på ferie i sommer :-)

Jeg ser at KS jobber hardt for å utvide lærernes arbeidsår fra 39 til 45 uker, men hvilke arbeidsoppgaver er det KS vil at lærerne mine skal utføre i disse 7 ukene, og hvilke arbeidsoppgaver skal de kutte i hverdagen når de har en vanlig 37,5 timers arbeidsuke?

Hvor mye jobber lærerne nå?
Hos meg har lærerne i full stilling i praksis en tilstedeværelsestid på skolen på mellom 34 og 40 timer hver uke. Det gir at hver lærer må jobbe mellom 3,3 og 9,3 timer hjemmme utover dette hver uke i de 38 ukene elevene er på skolen – for at de skal fylle et fullt årsverk på 1687,5 timer (43,3 timer i uken).

De ukene vi har forestillinger, utviklingssamtaler og foreldremøter er gjerne timetallet godt over normalen, men da blir det forhåpentligvis færre timer når det kommer en rolig uke. Så skal lærerne i tillegg ha tid til egne møter med foreldre når det oppstår problemer av forskjellig art. De skal også kunne svare bekymrede foreldre på telefon, sms og e-post.

Når tiden er brukt opp
Dersom alle lærere skal jobbe 37,5 timer hver uke, hvordan vil det da gå med forberedelser til vanlige skoletimer de ukene det er utviklingssamtaler, foreldremøter og forestillinger? Skal lærerne da si at, ‘nei nå er min arbeidstid for denne uken unnagjort? Eller skal lærerne ha muligheten, som nå, til å ikke se på klokken fordi de vet at den tiden forhåpentligvis vil bli tatt igjen når de har avspasering – når elevene har ferie?

Skolelederes behov for mer styring
Skolelederforbundet mener at «det er behov for at lederne får mer styring over lærernes tidsbruk gjennom året«. Det mener jeg også er en god ide. Det er allikevel langt mellom for eksempel 10 og 35 dagers kontortid. I dag har lærerne 6 dager med arbeidsdag på 7,5 timer, uten elever tilstede.

Mener KS da også at alle lærere skal tvinges til å ta ut hele ferien i bestemte uker? Jeg kjenner til få arbeidsgivere som kommanderer sine arbeidstakere til når de må ta ut alle sine feriedager – uten at de får noen påvirkning på sin egen ferie.

Hjemmekontor og fleksitid
Det blir litt besynderlig å stramme inn slik som dette når vi ser at stadig flere arbeidsgrupper får mulighet til å ta ut fleksitid og å ha hjemmekontor. Lærerne var kanskje en av de første yrkesgruppene som hadde en slags fleksitid og mulighet for hjemmekontor.

Til elevenes beste?
Hver gang jeg skal gjøre organisatoriske eller pedagogiske endringer på skolen jeg leder så er det et spørsmål jeg stiller meg hele tiden: Gjør dette skolen bedre for elevene her? Dessverre tror jeg ganske sikkert at dette forslaget fra KS ikke gjør det bedre for elevene våre.

Men lærerne får fine dager :-)
Lærerne får nok fine dager når de kan gå hjem etter 7,5 timer og la skole være skole og elever være elever, men jeg tror dessverre at mange vil slutte den dagen samfunnet blir enda mer misfornøyd enn nå med den norske skolen.


Les mer
Lærernes motstand mot en bedre skole – fakta fan! (livetlykkenogkjaerligheten.blogspot.no 18.01.2013)
Lærernes arbeidsdag (fasting.blogg.no 06.12.2013)
KS i min verden (mattelaereren.blogspot.no 21.12.2013)
Dagsnytt 18 (radio.nrk.no 22.01.2014)
Konfrontasjon (Dagbladet 23.01.2014)
KS kan begynne med å telle seg selv (verdidebatt.no 26.01.2014)
Ei arbeidsuke på 43,5 timer strekker for de fleste ikke til (Oppland Arbeiderblad 01.02.2014)
Brev frå ein lærar (Kjell Artur Rødal 31.01.2014)
Må tilpasses skolens behov (ks.no 30.01.2014)
Drømmearbeidsgiver (Anne Ragnhild Kjær Sti 06.02.2014)
Jager gode lærere (Lofot tidende 06.02.2014)
De varmeste hjertene og de beste hodene (dagbladet.no 06.02.2014)
Utdannelse er oppskrytt… (agnesmatre.com 05.02.2014)
Dette er en oppsigelse (Kristoffer Robin F. Kirkhus 08.02.2014)