Tag Archive | skole

Hvor vil vi? Hvor skal vi?

I den senere tid har jeg blitt beskylt for å ha sett lyset og å misjonere for det. Jeg har visst sett lyset, men så er det ikke nødvendigvis at det lyset jeg har sett allikevel eksisterer, eller at det er det rette lyset – tenker noen…

Det jeg legger merke til er at det er ikke foreldrene som er usikre på om jeg har sett det rette lyset. De foreldrene jeg prater med i FAU, brukerråd og på foreldremøter. De som jobber i det private og som kjenner på kroppen hver dag hvordan kommunenes og skolenes datanettverk og valg av arkitektur, programmer og løsninger hemmer dem i kommunikasjon med skole

Nå har jeg hatt data som hobby siden jeg fikk min første DOS-PC i 1988. Jeg har jobbet som IT-konsulent og prosjektleder med store nettverk, databaser, brannmurer programarkitektur, webservere osv. Jeg har lekt meg med PDAer siden de kom. Jeg har helt siden begynnelsen brukt IKT-verktøy som akkurat det: Verktøy. Jeg har ikke brukt det som leketøy. Og det er dette er jeg opptatt av at vi må lære den oppvoksende generasjonen.

Det lærer vi dem ikke når vi tar fra dem mobilen på videregående i timene. Det lærer vi dem ikke når de må sitte på videregående å kun bruke datamaskinen som en notatblokk. Vi må gi dem samme muligheter når det gjelder å bruke verktøyene til de samme nyttefunksjonene som vi gjør i arbeidslivet.

Der bruker vi delte kalendere for å holde oss oppdatert om hva som skjer. Der bruker vi e-post, twitter, G+ eller facebook for å følge og holde diskusjoner gående. Der samskriver vi i dokumenter. Vi deler dokumenter, bilder og videoer i skyen. Vi leser og skriver blogger for å dele hva vi tenker og mener og for å utdype mer rundt hva vi vil og hvor vi vil.

Hvorfor gjør vi ikke alt dette i skolen? Hvorfor snakker man så mye i media og i familieselskaper om at mobil og Internett må ut av skolen fordi det er et forstyrrende element? Hvorfor bruker vi gammeldagse LMS (it’s learning og fronter) som ikke på noen måte fungerer like raskt og sømløst som de gratis sosiale mediene elevene bruker på fritiden?

Jeg vet jeg har sett lyset. Jeg vet at jeg vil kaste både dårlige operativsystemer og LMSene våre på skraphaugen, men det er en grunn til det. Jeg har sett at det finnes bedre løsninger. Jeg har sett at det finnes løsninger som krever mindre ressurser, både økonomisk og når det gjelder personell. Hva skal til for at enda flere ser dette?

Ta min egen kommune, min egen skole og min egen IKT-avdeling. Spør lærerne mine om ikke bruk av skytjenester for både filer, kalendere og kommunikasjon har gjort hverdagen deres enklere. Spør IKT-avdelingens folk om hvor mye tid de har brukt på å supportere dette. Spør meg om hvor mye tid jeg har brukt på å supportere dette – gjennom mange år. Hadde jeg valgt å holde på mitt lys dersom dette hadde vært ressurskrevende for meg? Hadde jeg valgt å holde på dette om det kostet mer enn å bruke det eksisterende? Hadde jeg valgt å holde på dette om jeg hadde brukt time etter time på dette?

Nei, selvfølgelig ikke. Det er derfor jeg har sett lyset.

Og for å svare på overskriften: Jeg vet hvor jeg vil. Jeg vet hvor vi skal. Jeg vet til og med hvordan jeg skal få oss dit, men jeg er ikke overbevist om at alle rundt meg vet det.

Hvem har bedt KS stramme inn på lærernes arbeidstid?

I dag kan vi lese kommentatorer som forstår lærerne, men også kommentatorer som IKKE forstår lærerne. I VG finner vi følgende sitat «Det er forståelig at lærerne ikke liker meglingsresultatet, ingen liker å miste friheten til selv å styre arbeidstiden sin. Samtidig må også lærerne innse at skolen og samfunnet endrer seg. For å skape en enda bedre skole for fremtiden, kreves det antagelig at lærere og skoleledere må bygge og utvikle en kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i skolen.» (http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/laererstreik/a/23239790/)

Som skoleleder på en barneskole stiller jeg et stort spørsmålstegn ved hele denne avtalen og KS som liksom skal representere meg og mine behov. På vår skole har vi på en fin måte klart å ivareta møtebehov, og vi har klart å bruke den forrige arbeidstidsavtalen på en slik måte at vi har fått utført nødvendige arbeider på skolen på en måte som alle har vært fornøyde med – inklusive meg som rektor med min nåværende styringsrett.

Vi ser i dagens norske samfunn stadig flere arbeidsannonnser, sågar til stillinger i KS, som viser til mulighet for fleksibel arbeidstid, men lærernes arbeidstid er det altså nødvendig å stramme inn på.

Egentlig synes jeg KS sin leder oppsumerte det bra, men trakk veldig feil konklusjon, i Dagsnytt 18 i vinter. Da uttalte hun at dagens regelverk gjør at noen skoler får dette bra til mens andre skoler ikke får det til. Derfor må avtalen endres. Forstå den konklusjonen den som kan.

Jeg ville trukket den konklusjonen at arbeidsgiveren heller må hjelpe de skolelederne som ikke klarer å få dette til under dagens regelverk…

Baklengs inn i fremtiden?

wpid-wp-1391298326209.jpegNoen mennesker vil alltid gå baklengs inn i fremtiden. Noen vil alltid si som Ludvig «Det er fali det», men det betyr ikke at vi må høre på dem.

Utenfor skolen har det skjedd en digital revolusjon. Utenfor skolen finnes en verden hvor datamaskinen betyr alt, hvor en mobiltelefon, et nettbrett eller en PC utgjør levebrødet for flere av verdens største og mest verdifulle bedrifter. Utenfor skolen betyr tilgang til en datamaskin tilgang til all verdens informasjon.

Datteren min sitter akkurat nå og vurderer veivalget for fremtiden. Selv i engelskboken hennes er det snakk om yrker for fremtiden, yrker som ikke finnes enda, yrker som ikke fantes for 20 år siden og yrker som ikke finnes lenger, eller som er helt redefinert de siste 20 årene. Men hvor mye har skolen endret seg de siste 20 årene? 40 årene? 60 årene? 80 årene?

Og når vi sakte, men sikkert, slipper datamaskinen inn i klasserommet så kommer noen forståsegpåere og vil kaste dem ut igjen fordi en del «gamle» kunnskaper taper terreng. Jeg har til og med hørt om forelesere på seminarer og kurs for voksne som ikke lar publikum bruke PC, nettbrett eller telefon, men må slå det av og legge det vekk.

Fremtiden ligger faktisk i disse små dingsene. Noen mennesker kan mislike det, men faktum er at vi allerede gjør store mengder av arbeider på stadig mindre dingser. Arbeide som egentlig ikke er mindre verdt enn mange gamle jobber – bare annerledes. Alt er jobber som betyr noe for samfunnet vi lever i og samfunnet som våre elever skal vokse inn i, og være med på å bygge opp.

Og hvordan skal vi forberede dem på best mulig måte til å delta i dette «nye» samfunnet? Ved å gi dem opplevelsen av en «gammel» skole. Nei, vi må gi eleven en fremtidsrettet skole som gir dem de nødvendige kunnskapene for å kunne takle den nye verden.

I praksis betyr det at vi må hjelpe dem til å kunne håndtere bruken av nettet på en mye bedre måte. Elevene må lære, og forstå hva som gir dem lærdom og hva som forstyrrer. Hvilke verktøy som kan være til hjelp i egen lærdom og hvilke verktøy som ødelegger for lærdom.

Et hvert samfunn opp gjennom historien har skapt noe, men det har endret seg hva som skapes og hvilke verdier det representerer. Dagens samfunn er basert på opplysningstiden og det faktum at kunnskap og det skrevne ord er viktig. Nå finnes det uendelig med tekster å lese. Man må selv finne noe som er relevant for seg. Man må selv klare å håndtere den store mengden tekster der ute på en fornuftig måte, og man må selv bli i stand til å produsere tekster som kan være nyttig for andre der ute, enten det er en kommentar, en blogg, en twittermelding, eller på facebook.

Det betyr at dagens skole må forberede elevene på morgendagens samfunn, og hvordan kan vi gjøre det om vi kaster datamaskinen ut av klasserommet og stenger Internett?

Nei, vær så snill; Dra meg nå ikke baklengs inn i fuglekassa…


Les mer
Den forvokste gjøkungen (Aftenposten 17.01.2014)
Skru ikkje av nettet (klassekampen.no 18.01.2014)
Elevene mister konsentrasjonen (Klassekampen 23.01.2014)
Hvordan kan læreren få IKT til å fungere i praksis? (Ingunn Kjøl Wiig 25.01.2014)
50 Reasons It’s Time For Smartphones In Every Classroom (Terry Heick 27.01.2014)
Ending education reform to reimagine what’s possible (Courtney O’Connel 25.11.2013)
Stating the obvious (George Courous 01.02.2014)
Banale problemer hindrer PC-bruk i skolen (hioa.no 05.10.2012)
Mistillit til lærerne (Geir Haugsbakk 06.02.2014)