Arkiv | Forskning om skolen RSS for this section

ResearchED Scandinavia – Globaliseringen av skolene i verden

2016-03-19 15.35.10-1Nok et vellykket ResearchED. Denne gang i Gøteborg. Av alle de konferanser jeg har vært på så er researchED de mest slittsomme og de mest givende. Det går i ett fra morgen til ettermiddag. Med åpning klokken 10 og avslutning klokken 17 blir det 7 timer fylt med 7 paralellsesjoner og en lunsj. Det er vanskelig å velge paralellsesjoner. Med mange interessante forelesere og mange forskjellige temaer er det vanskelig å få med seg alt. Heldigvis var jeg denne gangen med og arrangerte så jeg var så heldig å få pratet enda mer med en del av foreleserne under middag både fredag og lørdag, så denne helgen har virkelig budt på mange gode opplevelser.

Globaliseringstrenden
Det viktigste inntrykket jeg sitter igjen med er hvordan de enkelte landene i verden sine utdanningssystemer de siste årene har endret seg på grunn av NPM, OECD og PISA-testene og hvordan et stort multinasjonal selskap på grunnlag av dette får kloa så langt inn i så mange lands utdanningssystemer, også det norske.

Svein Sjøberg sin forskning viser helt klart at norsk skolepolitikk har latt seg styre av PISA-testene. Tester som overhodet ikke måler det vi underviser i skolen og som våre politikere og media hauser slik opp at skolen blir styrt av OECD, en organisasjon viss hovedoppgave er å sikre konkurranse i frie markeder.

Norske Tine Prøitz forsker på læringsutbyttet av disse endringene i skolen og en av de endringene de ser er at lærere nå har formelle møter hvor elevenes statistikker blir diskutert, altså en klar indikasjon på at norske klasserom lar seg styre av denne globale påvirkningen. Hennes forskning viser i den sammenhengen foreløpig ikke hvorvidt dette ha en negativ eller positiv betydning annet enn at dette avgjøres av hvordan skoleledelsen gjør jobben sin.

Britiske Lucy Crehan ble allerede som fersk lærer interessert i dette gapet mellom de forskjellige landene. Så interessert at hun brukte 9 måneder av sin egen tid og sine egne oppsparte penger på å reise til noen av de landene med best score. Hun bodde lokalt hos familier og jobbet sammen med lærere på skoler i bl.a. Finland, Canada, Japan og Kina. Hun har følt de forskjellige skolesystemene på kroppen. Hennes bok om turen kommer ut i desember. Det er helt klart, ut fra en prat med henne, at hun ikke er like imponert over alle skolesystemene hun har møtt på sin vei, til tross for at de alle scorer veldig bra på PISA.

I Sør-Korea jobbes det steinhardt for å skaffe sine barn, elevene, gode karakterer på eksamener, som anses som svært viktige. Det mest gjeve er å komme inn på universiteter i USA og å få utdanne seg videre der. I USA derimot ser de at disse studentene som kommer over fra Asia gjør det dårlig fordi de ikke har den nødvendige bakgrunnen for å tenke selv, trekke slutninger og å jobbe selvstendig med studiene. Allikevel ser vi at vestlige politikere og media snur seg mot disse landene når det skal pekes på hvem vi vil følge etter. I Australia har regjeringen uttalt at PISA-testene skal være måleindikatoren på hvordan landet gjør det i sammenlikningen med andre land. Testene er altså vedtatt skulle styre landets utdanningspolitikk.

I Nederland har Rene Kneyber og noen få til klart å få til å snu deler av denne trenden. I boken ‘Flip the system’ beskriver de hvordan de med relativt enkle grep klarte å snu mediastrømmen og påvirke foreldre og media til å få politikerne til å snu og å gi lærerne og skolene mange av de endringene det var behov for etter denne globaliseringen av skolen, som har ført til en slags avprofesjonalisering av lærerne.

Denne avprofesjonaliseringstrenden ser vi også i Norge. Noen skoleledere, noen skoleeiere, og staten selv tar grep som gjør at lærerne i klasserommene mister styringen over sitt eget klasserom. Kanskje det er på tide å ta tilbake klasserommene i Norge også?

Skoleledere og forskning

researchED-logoOfte opplever vi som jobber i skolen at det er ting som ikke fungerer slik vi ønsker. Som skoleleder og rektor har vi ansvaret for å få det til å fungere. Det er vår jobb å finne en løsning. Det er vår jobb å sette det i system. Det er vår jobb å organisere systemet.

Forskning gir oss ofte mulige løsninger og sammenhenger som gjør at vi kan drive skolen fremover. Vi skoleledere må derfor holde oss orientert om hva annet som foregår både i den norske og den internasjonale skolen og sette dette sammen på en slik måte vi tror vil fungere.

Vi som jobber med skoleledelse må derfor også holde oss ekstra godt orientert og være tilstede i mulige kanaler hvor deling av erfaringer og forskning foregår. Internett og konferanser er kanskje de to viktigste arenaene. Vi skoleledere må være tilstede på begge disse arenaene. Vi må ta oss tid til dette.

Vi må også se oss rundt og se hva samfunnet krever av oss akkurat nå og hva trendene er rundt i land vi kan sammenlikne oss med. Vi ser at politikerne kanskje reagerer sent og med virkemidler knyttet opp mot politiske ideologier heller enn forskning.

Akkurat nå er det kanskje bruk av teknologi, lekser og feriemuligheter som er det som er mest i vinden. Hva som blir annerledes og hva som vil snu vet man ikke, men det er helt sikkert at vi i skolen her må finne mulige løsninger på disse utfordringene – basert på hva forskning sier har fungert en gang, et sted, med noen…

Lørdag 19. mars er det reasearchED Scandinavia i Gøteborg. Kommer du?

Har lærere noe å lære fra forskning?

researchED-logoForskning viser oss hva som fungerte, en gang, et sted, med en eller annen.

Se for deg den beste læreren du har hatt. Se for deg hva denne læreren gjorde for å få både deg og klassen til å fungere så godt. Tror du denne læreren hadde blitt enda bedre om han eller hun leste forskning?

Se så for deg en av lærerne du hadde som ikke fikk det helt til. Tror du denne læreren hadde fått det bedre til med andre metoder, støtte fra andre lærere, støtte fra ledelsen, med bakgrunn fra hva forskning sier fungerer?

Jeg er overbevist om at vi trenger forskning om skolen. Vi trenger internasjonal forskning og vi trenger nasjonal forskning. Vi trenger at noen prøver og feiler. Vi trenger at noen prøver og lykkes.

Hver enkelt lærer har ansvar for å holde seg oppdatert og å følge med på hva som rører seg. Lærere har ansvar for å utvikle seg og hele tiden forsøke noe nytt – tilpasse seg. Jeg er overbevist om at de beste lærerne jeg hadde ikke var statiske i sitt virke. Jeg er overbevist om at de tenkte gjennom sine valg i klasserommet og justerte seg inn etter hva de så fungerte. De var nok forskere i sitt eget klasserom i det minste.

Når en blomst ikke vil blomstre så skylder vi ikke på blomsten. Vi forsøker ikke å endre på blomsten for å få den til å blomstre. Vi velger å endre miljøet rundt. Vi endrer metodene for å få den til å blomstre mer. Sånn er det også med elever. Noen ganger klarer vi å finne metodene selv. Andre ganger må vi ha hjelp til å finne metodene. Det er her forskningen kommer inn og det er her delingen lærere mellom kommer inn. Hva har fungert tidligere, en gang et sted, med en eller annen…

researchED

researchED-logoI helgen har jeg deltatt på årets nasjonale researchED i London. researchED er en konferanse som skal forene forskning og pedagogikk, forskere og pedagoger på en slik måte at vi får snakket sammen og utviklet både oss selv som pedagoger og forskerne får pratet med grasrota høre hva vi tenker og hva vi ønsker.

Alt i alt var det en spennende konferanse med mange interessante innlegg og sesjoner. Det var ikke lett å velge seg innlegg og når man treffer andre konferansedeltaker som begynner å prate om andre innlegg får man lyst til å delta på enda fler.

Skole og forskning er det som står i høysetet når man er her og i ettertid ser jeg to ting jeg ønsker å skrive litt om:

  • Har lærere noe å lære av forskning
  • Kaster teknologi bort tiden vår (Mitt svar burde kanskje ikke være en hemmelighet…)

Jeg gleder meg til å arrangere researchED Scandinavia i Gøteborg lørdag 19. mars, men først blir det #edcampAsker lørdag 10. oktober.

researcED 2015 national conference i London

researchED-logo3 dager igjen og så er jeg og 800 andre på researchED 2015 national conference i London. Det ser jeg veldig frem til. researchED er en konferansetype som samler lærere og foredragsholdere som snakker om forskning og læring. Jeg har bestemt meg for å gå på følgende sesjoner:

  • Should teachers ignore all the research?
  • On what grounds? Building evidence in primary schools – panel discussion
  • Technology is wasting our time – panel discussion
  • Will the media ever get education?
  • #AskforEvidence: Helping teenagers develop their critical thinking skills
  • Learning and gender
  • The Demise of Evidence-based Education: a Premortem
  • Det var mye annet interessant også, men dette er de paralellsesjonene jeg har valgt ut. Planen er å legge ut flere blogginnlegg fra konferansen, i løpet av helgen og neste uke – så følg med.

Allerede lørdag 19. mars arrangeres researchED Scandinavia i Gøteborg så du har god tid til å melde deg på.

I mellomtiden kan du lese mer her: www.workingoutwhatworks.com/